Käesolevad müügitingimused reguleerivad Hammas32.ee e-poest kliendi ja müüja vahelisi tingimusi.

1. Müügitingimused

1.1. Müügitingimused kehtivad www.hammas32.ee veebipoest ostja ja müüja edaspidi Hammas32) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Hammas32’i veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3. Hammas32 jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.hammas32.ee
1.4. Veebipoes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikest toodetest.
1.5. Veebipoes olevate toodete kirjelduses võib esineda tahtmatuid vigu. Soovitame kontrollida andmeid tootjate kodulehtedelt.
1.6. Hammas32’l on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:

– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui ostja ei vasta Hammas32 poolt kehtestatud tingimustele.

Kui Hammas32’l ei ole võimalik tellimust täita, võtab Hammas32 ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

2. Hinnad

2.1. Kõik Hammas32 veebipoes toodud hinnad on eurodes (EUR) ja sisaldavad kehtivat käibemaksu 20%.
2.2. Hinnale lisandub transpordi hind vastavalt ostja valitud tarneviisile.
2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).
2.4 Tellimuste eest tasumine toimub kliendi valikul kas a) sularahas kauba kättesaamisel; b) arve alusel pangaülekandega; c) läbi pangalingi või d) järelmaksuga.

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud kaup ostukorvi.
3.2. Ostukorvi sisu nägemiseks valige veebilehe paremalt ülevalt nurgast „Ostukorv”.
3.3. Tellimuse vormistamiseks valige teile sobiv toodete kohale toimetamise viis.
3.4. Pärast kohale toimetamise viisi valimist, täitke nõutud andmeväljad teie andmetega.
3.5. Andmete sisestamise järel valige teile sobiv makseviis.
3.6 Tellimuse kinnitamiseks tehke linnuke valiku „jah, olen nõus tingimustega” ette ja seejärel valige „Edasi”.
3.7. Veebipoes Hammas32 sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 10.00-16.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast 12.00, siis vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine

4.1. Kauba müügilepinguga kohustub Hammas32 andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või Hammas32’e poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub Hammas32’le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.
4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annuleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
4.3. Müügileping jõustub pärast ostja tehtud makse laekumist Hammas32’i pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

5.1. Pärast müügilepingu jõustumist on kaupu võimalik kätte saada kolmel moel:
5.1.1. Kullerfirma toimetab kauba Teieni tellimusel märgitud aadressil;
5.1.2. Kaup saadetakse Teieni tellimusel märgitud DPD, SmartPOSTi või Omniva pakiautomaati (loe täpsemalt “Transport“);
5.1.3 Kaubale saab eelneva kokkuleppe alusel Rae vallas, Uuesalus ise järgi tulla;
5.2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest veebipoe pangakontole.
5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmetele sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
5.4. Hammas32 ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Hammas32 ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 30 päeva jooksul. 30-päevane tagastamisõigus kehtib ainult eratarbijatele. Juriidilistele isikutele 30-päevast taganemisõigust ei kohaldata.
6.2. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).
6.3. Tagastamisele kuuluva kauba halvenemisel vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
6.4. Kauba tagastamiseks tuleb täita Hammas32 lehel kauba tagastus vorm või esitada vabas vormis kauba ostust taganemise avaldus ning saata see aadressile info@hammas32.ee hiljemalt 30 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
6.5. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
6.6. Hammas32 tagastab taganemisavalduse kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas ostja kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui ostja on sõnaselgelt valinud Hammas32’i pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Hammas32 ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
6.7. Kõik otseselt kaubast taganemise kulud kannab ostja.

7. Vääramatu jõud

7.1. Hammas32 ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Hammas32 ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1. Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadess) ning edastada logistikapartneritele isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
8.2. Hammas32’l on õigus kasutada ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.
8.3. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
8.4. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab ostja personaalselte pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka veebipoel ligipääs.

9. Pretensioonide esitamise kord

9.1. Hammas32 vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Juriidilistele isikutele võimaldame 3-kuulist pretensiooni esitamise aega.
9.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Hammas32’e poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Teade kauba mittevastavusest tuleb saata Hammas32’e e-posti aadressil info@hammas32.ee või helistada telefonil +372 555 11 022. Juhul kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb Hammas32 vastutusest kauba mittevastavuse eest.
9.3. Kauba puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine, k.a juhul kui tarnitud kaup erineb tellitud kaubast, millest tuleb teavitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäeva jooksul tellimuse kättesaamisest.
9.4. Hammas32 vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates kauba kasutajale üleandmisest alljärgnevalt:

– esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise hetkest eeldatakse, et kauba mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel s.o. kauba kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub Hammas32’l.
– pärast kuue kuu möödumist kauba üleandmise hetkest lasub kauba kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus ostjal.

9.5. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Hammas32 ja ostja omavahel kokku.
9.6. Hammas32 ei vastuta ostja süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena,
9.7. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@hammas32.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
9.8. Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse puuduse avastamisest.
9.9. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9.10. Ostjal on õigus nõuda Hammas32’lt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Hammas32’l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.

10. Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

10.1. Kui Hammas32 on keeldunud ostja kaebust lahendamast või ostja ei ole nõus Hammas32’e pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskusesse.